ไฟโคมส่องพื้นที่ 18 โวลต์ 360 องศา (เครื่องเปล่า)

ไฟโคมส่องพื้นที่ 18 โวลต์ 360 องศา (เครื่องเปล่า)

SKU
M18 TAL
฿0
 • สามารถใช้งานได้ 2 ระบบ ไฟส่องพื้นที่ 360° ไฟส่องแสงกระจาย 90°
 • ไฟส่องหน้างาน พื้นที่ ความสว่าง 2,200 ลูเมน
 • หน้าเลนส์โพลิคาร์บอเนตทนต่อแรงกระแทกสูง
หมวดหมู่:
System:M18
สถานที่ซื้อ
 • สามารถใช้งานได้ 2 ระบบ ไฟส่องพื้นที่ 360° ไฟส่องแสงกระจาย 90°
 • ไฟส่องหน้างาน พื้นที่ ความสว่าง 2,200 ลูเมน
 • หน้าเลนส์โพลิคาร์บอเนตทนต่อแรงกระแทกสูง
 • ไฟส่องสว่างทั่วพื้นที่ความสว่าง 2,200 ลูเมน
 • ไฟส่องสว่างเฉพาะพื้นที่ความสว่าง 1000 ลูเมน
 • มีตะขอสำหรับแขวนไฟส่องสว่างเหนือหัวยาว 11 ซม.
 • โหมดไฟส่องสว่าง 3 โหมดสำหรับระดับความสว่างและระยะเวลาใช้งานที่เหมาะสม
 • โหมดสว่างทั่วพื้นที่ ความสว่างระดับสูงสุด 2,200 ลูเมนระยะเวลานานถึง 4 ชม. (ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ 5 แอมป์)
 • โหมดสว่างเฉพาะพื้นที่ ความสว่าง 1000 ลูเมนระยะเวลานานถึง 6 ชม. (ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ 5 แอมป์)
 • โหมดสว่างทั่วพื้นที่ ความสว่างระดับกลาง 1100 ลูเมนระยะเวลานานถึง 8 ชม. (ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ 5 แอมป์)
 • โหมดสว่างเฉพาะพื้นที่ ความสว่างระดับกลาง 500 ลูเมนระยะเวลานานถึง 12 ชม. (ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ 5 แอมป์)
 • โหมดสว่างทั่วพื้นที่ ความสว่างระดับประหยัดไฟ ความสว่าง 550 ลูเมนระยะเวลานานถึง 16 ชม. (ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ 5 แอมป์)
 • โหมดสว่างเฉพาะพื้นที่ ความสว่างระดับประหยัดไฟ ความสว่าง 250 ลูเมนระยะเวลานานถึง 24 ชม. (ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ 5 แอมป์)

โซลูชันเพื่อการซื้อขายทั้งหมดของคุณ

สำหรับที่ Milwaukee เราให้ความสำคัญกับผู้ใช้ปลายทางและการใช้งานที่พวกเขาทำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการทำงานร่วมกับผู้ใช้ปลายทางของเราจากการค้าทั้งหมดที่มีความแตกต่างหลากหลาย เราสามารถสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพการทำงานดีที่สุดสำหรับแต่ละการใช้งานที่คุณพบในการค้าของคุณ

© 2024 Milwaukee Tool Thailand สงวนลิขสิทธิ์