ติดต่อเรา

Milwaukee Tool (Thailand) Company Limited
65/116-117 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ, ชั้น 14, ถนนพระราม 9, แขวงห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310
หมายเลขโทรศัพท์  +66 2246-1074-7
หมายเลขโทรสาร  +66 2246-1078
Milwaukee Tool Thailand [Service Center] ศูนย์บริการหลังการขาย
65/3 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ, ชั้น 1, ถนนพระราม 9, แขวงห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310
หมายเลขมือถือ  +66 88-002-5010
© 2024 Milwaukee Tool Thailand สงวนลิขสิทธิ์