นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Techtronic Industries (Thailand) Limited และ Techtronic Asia Company Limited (เรียกรวมกันหรือเรียกว่า “บริษัท” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”)  เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวหรือระบุตัวได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ตายที่เฉพาะเจาะจง และในรูปแบบที่เข้าถึงได้หรือการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปได้ ( “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ข้อมูลส่วนบุคคล; และออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการควบคุมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย โอนออกนอกประเทศไทย และ/หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล พ  ศ   2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  กฎและระเบียบที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามนั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์ของเรา   

https://www.milwaukeetool.in.th/ (“เว็บไซต์”)  การสื่อสารออนไลน์ กิจกรรมและกิจกรรมอื่น ๆ และสถานที่อื่น ๆ ที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือมอบให้เรา

จุดประสงค์หลักของเราในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลคือการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคุณซึ่งเป็นลูกค้าของเรา  กำลังจะเป็นลูกค้าของเรา หรือมีคุณสมบัติที่จะเป็นลูกค้าของเรา การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญสูงสุดสำหรับเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว   การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อมีการโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา    โปรดตรวจสอบโดยสม่ำเสมอเพื่อดูการอัปเดตล่าสุด 

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เรารวบรวมและวิธีที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจรวบรวมข้อมูลของคุณซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยตรงหรือโดยอ้อม จากคุณหรือแหล่งอื่น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับการโต้ตอบของคุณกับเรา

(ก) ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา  เราจะบันทึกการเยี่ยมชมแต่ละครั้งของคุณและจะรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ:

 • ข้อมูลทางเทคนิค รวมถึงที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ที่ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต  ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ  ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์  ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์  การตั้งค่าเขตเวลา  ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินของเบราว์เซอร์  ประเภทอุปกรณ์  ระบบปฏิบัติการ  เวลาและวันที่ยินยอมและแพลตฟอร์ม
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณ  รวมถึงตัวระบุตำแหน่งทรัพยากรแบบสมบูรณ์ (URL)  คลิกสตรีมไปยัง ผ่าน และจากไซต์ของเรา (รวมถึงวันที่และเวลา)  ผลิตภัณฑ์ที่คุณดู ค้นหา กรอง หรือซื้อ/แลกใช้  ไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณคลิก  เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมก่อนมาถึงเว็บไซต์ของเรา  หน้าที่ดู  เวลาตอบกลับของเพจ  ข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลด  ระยะเวลาในการเข้าชมบางหน้า  ข้อมูลการทำกิจกรรมของหน้า (เช่น การเลื่อน การคลิก และการวางเมาส์)  วิธีการที่ใช้ในการเรียกดูเว็บไซต์  และหมายเลขโทรศัพท์ใด ๆ ที่ใช้ในการโทรไปยังหมายเลขบริการลูกค้าของเรา 

ข้อมูลนี้ถูกเก็บไว้โดยเราเท่านั้นเพื่อดูแลเว็บไซต์ของเราและสำหรับการดำเนินงานภายใน  รวมถึงการแก้ไขปัญหา  วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ การทดสอบ การวิจัย สถิติและการสำรวจ และเพื่อควบคุมการกระทำที่ผิดกฎหมาย   ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบไฟล์บันทึกและข้อมูลย้อนหลัง หากมีเหตุผลอันควรสงสัยในการกระทำผิดกฎหมายอันเนื่องมาจากข้อบ่งชี้ที่เป็นรูปธรรม   ในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  เราทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการควบคุมการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา 

(ข) ข้อมูลที่คุณให้กับเรา

คือข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณให้ไว้กับเราโดยทำการสั่งซื้อกับเราที่ร้านค้าของเราและ/หรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา  สมัครรับจดหมายข่าวหรือสื่อส่งเสริมการขายของเรา  การลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย หรือการเป็นสมาชิกที่เสนอโดยเราหรือสมาชิกของกลุ่ม TTI (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง)  ลงทะเบียนรับประกันสินค้า  การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของเว็บไซต์ของเรา  แลกของที่ระลึก  การลงทะเบียนเพื่อรับบริการผลิตภัณฑ์ของคุณ  ที่สอดคล้องกับเราทางอีเมล   โทรศัพท์หรือโซเชียลมีเดีย  สร้างบัญชีกับเรา  ส่งประวัติย่อของคุณผ่านส่วนการจัดหางานของเราหรืออย่างอื่น   รวมถึงข้อมูลที่คุณให้เมื่อคุณเข้าร่วมการแข่งขัน  โปรโมชั่นหรือแบบสำรวจ  ค้นหาสินค้า  รายงานปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือเครื่องมือของเราผ่านการบริการลูกค้าหรือฟังก์ชั่นโซเชียลมีเดียอื่นๆ บนเว็บไซต์ของเรา   ข้อมูลที่คุณให้เราอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อของคุณ  การค้าของคุณ  ข้อมูลนายจ้าง/บริษัทของคุณ  ตำแหน่งงาน  หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลขโทรสาร  ที่อยู่  อีเมล  คำอธิบายส่วนบุคคล  รูปถ่าย อายุ กลุ่ม เพศ วันเกิด ข้อมูลทางการเงินหรือบัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดีย     ผลิตภัณฑ์ที่คุณเป็นเจ้าของและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์  ประวัติการซื้อและใบเสร็จรับเงิน  รายละเอียดการจองบริการ  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณให้  ความชื่นชอบในการช้อปปิ้ง  ความสนใจและงานอดิเรกหรือข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในประวัติย่อของคุณ   เราจะขอข้อมูลเท่านั้น  ที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง   โปรดทราบว่าคุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเครื่องหมายดอกจัน   การปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวอาจทำให้เราไม่สามารถจัดการกับใบสมัครหรือคำขอใด ๆ ของคุณ หรืออาจทำให้การเยี่ยมชมของคุณไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คุณตั้งใจ

การใช้เว็บไซต์ของเราและให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรานั้น หมายถึงคุณยินยอมให้เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลแก่คุณ  รวมทั้งสินค้าและบริการที่ท่านร้องขอจากเรา   คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ตลอดเวลา   เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราที่เกิดจากสัญญาใดๆ ที่ทำขึ้นระหว่างคุณกับเรา   เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่เราต้องการเพื่อให้ข้อมูล  บริการหรือข้อเสนอที่คุณร้องขอหรือเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราที่เกิดจากสัญญาใด ๆ ก็ตาม 

(ค) ข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งอื่น

นี่คือข้อมูลที่เราได้รับเกี่ยวกับคุณ หากคุณใช้เว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราดำเนินการหรือบริการอื่น ๆ ที่เราจัดหาให้   เรากำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่สาม (รวมถึง ตัวอย่างเช่น คู่ค้าทางธุรกิจ  ผู้รับเหมาช่วงในด้านเทคนิค การชำระเงิน และบริการจัดส่ง  เครือข่ายโฆษณา  ผู้ให้บริการวิเคราะห์  ค้นหาผู้ให้บริการข้อมูล  หน่วยงานอ้างอิงเครดิต) 

คุ้กกี้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อแยกแยะคุณจากผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์ของเรา   สิ่งนี้ช่วยให้เรามอบประสบการณ์ที่ดีแก่คุณเมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ของเราได้   สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้และวัตถุประสงค์ที่เราใช้งาน กรุณาอ่านเพิ่มเติมที่ คำชี้แจงเกี่ยวกับคุกกี้

คุกกี้ส่วนใหญ่ที่เราใช้เรียกว่า “คุกกี้เซสชัน”   คุกกี้อื่นๆ จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณจนกว่าคุณจะลบออก   คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำเบราว์เซอร์ของคุณได้ในครั้งต่อไป 

ตราบเท่าที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลตามนี้  เราจะดำเนินการประมวลผลดังกล่าวบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราสำหรับผู้ใช้   เราประมวลผลเฉพาะข้อมูลนามแฝงเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา   คุณสามารถลบคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณได้ตลอดเวลา และเมื่อลบแล้ว เราไม่สามารถประมวลผลข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในคุกกี้ได้ 

คุณสามารถปรับเบราว์เซอร์ของคุณเพิ่มเติมเพื่อให้คุณได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้ และอนุญาตให้ใช้คุกกี้เป็นรายบุคคลเท่านั้น  ยกเว้นการยอมรับคุกกี้สำหรับบางกรณีหรือโดยทั่วไป  และเปิดใช้งานการลบคุกกี้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ของคุณ   การทำงานของเว็บไซต์นี้อาจถูกจำกัดเมื่อปิดการใช้งานคุกกี้ 

การวิเคราะห์

หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา  เราหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของเราอาจใช้คุกกี้ พิกเซล หรือเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นและเร็วขึ้นแก่คุณ หรือเพื่อแสดงโฆษณาตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง 

()  Google Analytics

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics   ซึ่งเป็นบริการการวิเคราะห์เว็บของ Google  Inc   (1600 Amphitheater Parkway  Mountain View  CA 94043  USA   หรือ “Google”)   Google Analytics ใช้คุกกี้เพื่อช่วยเราวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ   ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณจะถูกโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกา   เราใช้ Google Analytics กับส่วนขยาย “_anonymizeIp ()”  เพื่อให้ที่อยู่ IP ที่โอนไปยัง Google ได้รับการประมวลผลในเวอร์ชันย่อเท่านั้น เพื่อไม่ให้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณ   Google จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ  รวบรวมรายงานกิจกรรมเว็บไซต์สำหรับเว็บไซต์ของเรา  และให้บริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต   Google อาจถ่ายโอนข้อมูลเหล่านี้ไปยังบุคคลที่สามด้วย  โดยมีเงื่อนไขว่ากฎหมายกำหนดหรือตราบเท่าที่บุคคลที่สามประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ในนามของ Google    Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของคุณกับข้อมูลอื่นใดที่ Google เก็บไว้   คุณสามารถป้องกันการติดตั้งคุกกี้ Google Analytics ได้ด้วยการตั้งค่าของซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณ; เราชี้ให้เห็นว่าถ้าคุณทำเช่นนี้  คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราได้   นอกจากนี้ คุณสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Google Analytics ในอนาคตได้ตลอดเวลาผ่านทางปลั๊กอินเบราว์เซอร์ของ Google  (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)   ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics ได้ที่ (http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html)   หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านอุปกรณ์มือถือ คุณสามารถปิดการใช้งาน Google Analytics ได้โดยคลิกที่นี่ (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

ตราบเท่าที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลตามนี้  เราจะดำเนินการประมวลผลดังกล่าวโดยเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของตัวเอง   เราปกป้องผลประโยชน์ของคุณโดยการทำให้ที่อยู่ IP ของคุณเป็นนิรนามขณะรวบรวม เพื่อไม่ให้คุณระบุตัวตนได้ 

()  Facebook Pixel

เราใช้ Facebook Pixel จาก Facebook Inc   (1601 S   California Ave   Palo Alto  CA 94304 (“Facebook”)) บนเว็บไซต์นี้ 

ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้หลังจากที่พวกเขาถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโดยคลิกที่โฆษณาบน Facebook    ซึ่งช่วยให้เราสามารถวัดประสิทธิภาพของโฆษณาบน Facebook เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและการวิจัยตลาด   ข้อมูลที่รวบรวมนั้นไม่เปิดเผยตัวตนสำหรับเรา   อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ถูกจัดเก็บและประมวลผลโดย Facebook    Facebook อาจเชื่อมโยงข้อมูลนี้กับบัญชี Facebook ของคุณ และยังใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายของตนเองตามนโยบายการใช้ข้อมูลของ Facebook  https://www.facebook.com/about/privacy/   คุณสามารถอนุญาตให้ Facebook และพันธมิตรวางโฆษณาทั้งในและนอก Facebook    คุกกี้อาจถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ 

คุณสามารถคัดค้านการรวบรวมข้อมูลของคุณได้ทาง Facebook Pixel   หรือเพื่อใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงโฆษณา Facebook โดยการติดต่อ Facebook   

Facebook ได้รับการรับรองภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และรับประกันการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรป (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

(ค) Google เครื่องจัดการแท็ก

ด้วย Google Tag Manager  การแท็กบนเว็บไซต์จะจัดการผ่านอินเทอร์เฟซ    Google Tag Manager ใช้แท็กเพียงอย่างเดียวและจะไม่วางคุกกี้ใดๆ และไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล   Google Tag Manager จะกระตุ้นให้เกิดการแท็กอื่นๆ ที่อาจรวบรวมข้อมูล  แต่ Google Tag Manager ไม่เข้าถึงข้อมูลนี้   ในระดับโดเมนหรือเบราว์เซอร์ หากการปิดใช้งานบางเว็บไซต์ได้รับผลกระทบ  สิ่งนี้ยังคงอยู่สำหรับแท็กติดตามทั้งหมด ตราบเท่าที่สิ่งเหล่านี้ถูกนำไปใช้กับ Google Tag Manager   

(ง) Yahoo Tag Manager

ด้วย Yahoo Tag Manager  การแท็กบนเว็บไซต์จะจัดการผ่านอินเทอร์เฟซ    Yahoo Tag Manager ใช้แท็กเพียงอย่างเดียวและจะไม่วางคุกกี้ใดๆ และไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Yahoo Tag Manager ให้ไปที่ (https://marketing.yahoo.co.jp/service/tagmanager/)  และ  (https://privacy.yahoo.co.jp/)

()  Google Adword

Google AdWords แทรกคุกกี้หรือพิกเซลบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ หากคุณถูกนำไปยังเว็บไซต์ของเราผ่านโฆษณาของ Google    คุกกี้เหล่านี้ใช้ไม่ได้อีกต่อไปหลังจาก 30 วัน   สิ่งนี้ไม่ได้ให้บริการเพื่อระบุตัวบุคคลใด ๆ   หากผู้ใช้เยี่ยมชมบางหน้าของเว็บไซต์ของเราและคุกกี้ยังคงทำงานอยู่  ทั้งเราและ Google จะสามารถเห็นได้ว่าคุณคลิกที่โฆษณาและถูกส่งไปยังเว็บไซต์ของเรา   เรา เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ ของ Google-AdWords จะได้รับคุกกี้ที่แตกต่างกัน   คุกกี้ที่ได้รับผลกระทบจากโฆษณา Google ของเราจึงไม่สามารถติดตามได้นอกเหนือจากบริการอินเทอร์เน็ตของเรา 

ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือวัด Conversion ทำหน้าที่รวบรวมสถิติเกี่ยวกับ Conversion ให้เรา   เราเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่คลิกโฆษณาและส่งต่อไปยังไซต์ที่มีแท็กเครื่องมือวัด Conversion    อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้รับข้อมูลใด ๆ ที่จะช่วยให้คุณระบุตัวตนได้ 

หากคุณไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการติดตาม conversion  คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้ ของ conversion ได้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ   สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จากคำชี้แจงเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของ Google    คุณยังสามารถปรับการตั้งค่าของคุณสำหรับโฆษณา Google ในการตั้งค่า Google สำหรับการโฆษณา 

ความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้ไว้กับเราจะได้รับการรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของเราหรือจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเรา โดยมีการจำกัดการเข้าถึงโดยบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น   เราใช้ซอฟต์แวร์เข้ารหัส/รักษาความปลอดภัยสำหรับการส่งข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ ผ่านการเข้ารหัสในรูปแบบที่ปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยจากการเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต  การสูญเสียโดยบังเอิญ  การเปลี่ยนแปลงหรือการทำลาย   นอกจากนี้ เราจะใช้สัญญาหรือวิธีการอื่นเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ถ่ายโอนไปยังผู้ประมวลผลข้อมูลของเรา (1) ไม่ให้ถูกเก็บไว้นานเกินความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูล; และ (2) จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ  การประมวลผล การลบ การสูญเสีย หรือการใช้  หากเราต้องมีส่วนร่วมกับผู้ประมวลผลข้อมูล   ทั้งนี้ การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์   แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณที่ส่งไปยังเว็บไซต์ของเรา; การส่งผ่านข้อมูลใด ๆ เป็นความเสี่ยงของคุณเอง   เมื่อเราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว เราจะใช้ขั้นตอนและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

วัตถุประสงค์ของการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม

การใช้เว็บไซต์ของเราและ/หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา  หมายถึงคุณตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่รวบรวมอาจถูกใช้และเก็บรักษาโดยเรา (ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือแบบฉบับพิมพ์หรือในลักษณะที่เหมาะสม) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ตกลงกันระหว่างคุณกับเรา หรือตามที่กฎหมายกำหนดเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับคุณ  ประเภทของข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม:

– ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราแก่คุณ;

– การประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ รวมถึงการตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินหรือสถานะ;

–   กำลังดำเนินการลงทะเบียนของคุณสำหรับจดหมายข่าว กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย หรือการเป็นสมาชิก;

–   กำลังดำเนินการลงทะเบียนของคุณสำหรับการรับประกันสินค้า;

–   กำลังดำเนินการลงทะเบียนของคุณในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของเว็บไซต์ของเรา;

–   กำลังดำเนินการแลกรับของที่ระลึกของคุณ;

–   กำลังดำเนินการลงทะเบียนเพื่อรับบริการผลิตภัณฑ์ของคุณ;

–   ให้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราแก่คุณ;

–   ให้คุณได้รับการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอจากเราพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง;

–   ดำเนินแคมเปญส่งเสริมการขายที่คุณได้เข้าร่วม;

–   ดำเนินการจัดเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เราเข้าใจถึงความชอบและพฤติกรรมการซื้อของคุณได้ดีขึ้น และเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น  และเพื่อช่วยเราในการเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจ;

–   ประมวลผลคำถามใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ;

–   การสอบสวนข้อร้องเรียนและธุรกรรมที่น่าสงสัย;

–   การป้องกันหรือการตรวจจับอาชญากรรม;

–   การเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด;

–   กำลังดำเนินการสมัครงานของคุณ;

– วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่คุณได้กำหนดให้เป็นอย่างอื่นแก่เรา;

– หากคุณได้ให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด  เราจะติดต่อคุณด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล  SMS  สื่ออื่น ๆ ที่รู้จักหรือพร้อมใช้งานในอนาคต) และ/หรือทางไปรษณีย์โดยตรงพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการเช่นที่อยู่ภายใต้ความยินยอมดังกล่าว; และ

– หากคุณให้ความยินยอม อนุญาตให้บุคคลที่สามที่เลือกใช้ข้อมูลของคุณ ติดต่อคุณด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือทางไปรษณีย์โดยตรง 

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดหาสื่อการตลาดให้กับคุณ เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณ 

บริษัทอาจไม่รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษาหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะใด ๆ เว้นแต่ว่าเราได้รับความยินยอมจากคุณเพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ข้างต้น   หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นอีกต่อไป  คุณสามารถแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลาโดยส่งคำขอของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ marketing@milwaukeetool.in.th  พร้อมสำเนาไปที่: privacy@tti.com.hk  หรือส่งไปรษณีย์ไปที่ 65/116-117  ชั้น 14 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย

การเก็บรักษา/ความถูกต้องของข้อมูล

เราเก็บบันทึกการติดต่อของคุณกับเราเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น   นโยบายทั่วไปของเราคือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่เกินความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้น และเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันของเราภายใต้กฎข้อบังคับและกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะอนุญาตให้ใช้ระยะเวลาเก็บรักษาได้นานขึ้น 

เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือโดยเรา   หากเราทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง  เราจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวและจะแจ้งให้บุคคลที่สามซึ่งได้รับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

การเปิดเผยและการถ่ายโอนข้อมูล

การใช้เว็บไซต์ของเราและ/หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึงคุณตกลงว่าเราอาจเปิดเผยหรือโอน (ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) แก่บุคคลที่สามหากกฎหมายกำหนด หรือหากเราสั่งให้บุคคลที่สามประมวลผลข้อมูลของคุณภายใต้อำนาจของเรา  แต่จะกระทำโดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด   บุคคลที่สามเหล่านี้อาจรวมถึง ถ้ามี  (1) ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามอื่นๆ ที่ให้การประมวลผลข้อมูล โทรคมนาคม การรวบรวม การอ้างอิงเครดิต ความปลอดภัย เครดิต การธนาคาร การเงิน หรือบริการระดับมืออาชีพอื่นๆ แก่เรา; (2) บริษัทใดๆ ภายใน TTI Group ; (3) ผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้รับโอนสิทธิ์ที่แท้จริงหรือที่เราเสนอให้ (ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศ); และ/หรือ (4) บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่เราอยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการเปิดเผยภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายใด ๆ  กฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือแนวทางปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่น ๆ  เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น   TTI Group หมายถึง Techtronic Industries Company Limited  บริษัทในเครือและบริษัทในเครือในประเทศไทยหรือต่างประเทศ   คุณสามารถเยี่ยมชมนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเพื่อเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขณะที่คุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเขา 

ในเรื่องนี้ ข้อมูลของคุณอาจได้รับการประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ที่อาจปฏิบัติงานนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปซึ่งทำงานให้เรา  บริษัทในเครือของเราหรือหนึ่งในซัพพลายเออร์ของเรา   ซึ่งรวมถึงพนักงานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ  การประมวลผลรายละเอียดการชำระเงินของคุณและการให้บริการสนับสนุน   ผู้รับโอนอาจไม่อยู่ในสถานที่ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยอย่างมาก   ซึ่งหมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจไม่ได้รับการปกป้องในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในประเทศไทย 

บริษัทอาจไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่เราได้รับความยินยอมจากคุณให้โอนตามที่ตั้งใจไว้ข้างต้น 

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล

ในฐานะเจ้าของข้อมูล คุณมีสิทธิ์ที่จะยืนยันสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลกับเราได้ตลอดเวลา   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณและ/หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ (ถ้ามี) มีสิทธิ์ที่จะ:

 1. รับข้อมูลว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณในระดับใดและถ้าเป็นไปได้หรือไม่;
 2. เข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลต่อไปนี้: ข้อมูลที่จัดเก็บเกี่ยวกับคุณ วัตถุประสงค์ในการประมวลผล หมวดหมู่ของข้อมูล ผู้รับที่เราเปิดเผยข้อมูลหรือระยะเวลาในการจัดเก็บในกรณีของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ ;
 3. กำหนดให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดยไม่ล่าช้าเกินควรซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์; และ
 4. ตรวจสอบนโยบายและแนวปฏิบัติของเรา (เป็นครั้งคราว) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครอง;
 5. คัดค้านหรือต้องการให้เราลบหรือหยุดการรวบรวม ประมวลผล ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ล่าช้า;
 6. เพิกถอนความยินยอมของคุณที่มีต่อเราเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา;
 7. ให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกจำกัด;
 8. รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณซึ่งคุณได้ให้ไว้กับเราในรูปแบบที่มีโครงสร้าง มาตรฐาน และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง และเพื่อส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้ควบคุมรายอื่น
 9. เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลสำหรับการประมวลผลคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ   คำขอทั้งหมดสำหรับการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือครองและคำถามและความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งถึงเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเรา 

โทรศัพท์+66 2246 1074-7

E-mail: marketing@milwaukeetool.in.th  พร้อมสำเนาไปยัง: privacy@tti.com.hk


Address:
65/116-117  ชั้น 14 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย

คุณมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เราหรือผู้ประมวลผลข้อมูล  รวมทั้งของเราหรือพนักงานหรือผู้ให้บริการ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ  ศ   2562  รวมทั้งประกาศที่ออกตามนั้น 

เว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์เข้าและออกจากเว็บไซต์ของเครือข่ายพันธมิตร ผู้โฆษณา และบริษัทในเครือของเราเป็นครั้งคราว   หากคุณคลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ใด ๆ เหล่านี้ โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง และเราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับนโยบายเหล่านี้   โปรดตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเว็บไซต์เหล่านี้ 

ความยินยอมของคุณ

การใช้เว็บไซต์ของเราและ/หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราในลักษณะใด ๆ ข้างต้น แสดงว่าคุณยินยอมอย่างชัดแจ้งในการเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

หากคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยมีความไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งกัน ให้ยึดตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

วันที่มีผลบังคับใช้ของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้–  [      ]2565

© 2023 Milwaukee Tool Thailand สงวนลิขสิทธิ์