กฎหมาย

ข้อตกลงในการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งาน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า“ข้อตกลง”) มีผลนำไปใช้กับเว็บไซต์ที่ตั้งอยู่ที่ milwaukeetool.asia (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า“เว็บไซต์”) Techtronic Asia Company Limited เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า“บริษัท”, “เรา” หรือ “พวกเรา”)

โปรดอ่านข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว การใช้งานเว็บไซต์ของเรานั้นรวมไปถึงการเข้าถึง, การเรียกดู, หรือการลงทะเบียนเพื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา ในการใช้เว็บไซต์, คุณยอมรับและตกลงที่จะทำตามเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (milwaukeetool.asia/privacy)ที่นำมารวมไว้เพื่อการอ้างอิง หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณต้องไม่เข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงในการใช้งาน

เราอาจะเปลี่ยน, แก้ไข, เพิ่ม หรือนำส่วนใดออกจากข้อตกลงเป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อมีการโพสต์ และนำไปใช้กับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์หลังจากนั้น โปรดตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะเพื่อสังเกตุการเปลี่ยนแปลงใดที่เราทำ เนื่องจากมีผลบังคับใช้กับคุณ การใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการโพสต์ข้อตกลงฉบับปรับปรุงใหม่หมายความว่าคุณตกลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของเรา

เราอาจทำการอัปเดตเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว และอาจเปลี่ยนเนื้อหาได้ทุกเวลา ยังไงก็ตาม โปรดทราบว่าเนื้อหาใดบนเว็บไซต์ของเราอาจล้าสมัยไปในเวลาใดก็ได้ และเราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องอัปเดตเนื้อหาเหล่านั้น เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์ของเรา หรือเนื้อหาใดบนเว็บไซต์ จะไม่มีข้อผิดพลาดหรือการละเว้น

การเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์ของเรา หรือเนื้อหาใดบนเว็บไซต์ จะพร้อมใช้งานตลอดหรือไม่หยุดชะงัก การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราทำได้เป็นการชั่วคราว เราอาจ ระงับ เพิกถอน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เราหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา เราจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าด้วยเหตุผลใดถ้าหากเว็บไซต์ของเราไม่พร้อมใช้งานในเวลาหรือช่วงเวลาใดก็ตาม

เรามีความรับผิดชอบในการเตรียมการให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ เรามีความรับผิดชอบที่จะทำให้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเราผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรับทราบเกี่ยวกับข้อตกลงและข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นที่มีผลบังคับใช้ ว่าทุกคนจะทำตามข้อตกลงเหล่านี้

เว็บไซต์มีสำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในโซนเอเชียโดยตรงรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศเกาหลีใต้, ประเทศจีน, ประเทศไต้หวัน, ประเทศไทย, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเวียดนาม ถ้าหากคุณไม่ได้พักอาศัยอยู่ในโซนเอเชีย คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ต่อไปนี้ได้หากคุณพักอาศัยอยู่ในทวีป/ประเทศที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ทวีป/ประเทศ เว็บไซต์เฉพาะทวีป/ประเทศ
อเมริกา https://www.milwaukeetool.com/
แคนาดา https://www.milwaukeetool.ca/
บราซิล http://www.milwaukeebrasil.com/
ออสเตรเลีย https://www.milwaukeetools.com.au/
นิวซีแลนด์ http://www.milwaukeetools.co.nz/
ยุโรป http://www.milwaukeetool.eu/
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เราเป็นเจ้าของหรือผู้มีใบอนุญาตสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์ของเรา และรายละเอียด, ข้อมูล, ข้อความ, ซอฟแวร์, เพลง, เสียง, รูปถ่าย, กราฟิก, วิดีโอ, ข่าวสาร, การออกแบบ หรือวัตถุที่แสดงอยู่หรือมีอยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมด เว็บไซต์และเนื้อหาใดได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, สิทธิบัตร, ความลับทางการค้า, และกรรมสิทธิ์และกฎหมายสิทธิทั่วโลก สงวนลิขสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมด

คุณสามารถพิมพ์สำเนาหนึ่งชุด และอาจดาวน์โหลดส่วนบางส่วน ของหน้าใดๆ ในเว็บไซต์ของเราเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและคุณอาจแนะนำผู้อื่นภายในองค์กรของคุณเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีการโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา คุณต้องไม่แก้ไขสิ่งพิมพ์หรือสำเนาแบบดิจิตอลของเนื้อหาที่คุณพิมพ์หรือดาวน์โหลดมาไว้ไม่ว่าด้วยวิธีใด และคุณต้องไม่ใช้ภาพวาด, ภาพถ่าย, วิดีโอหรือเสียงลำดับหรือกราฟิกใดแยกกันจากข้อความประกอบ

สถานะของเรา (และของผู้มีส่วนร่วมที่ระบุได้) ในฐานะผู้เขียนเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราต้องเป็นที่รับทราบเสมอ คุณต้องไม่ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเราหรือจากผู้ออกใบอนุญาตของเรา หากคุณพิมพ์, ทำสำเนา หรือดาวน์โหลดส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเราที่ละเมิดข้อตกลง สิทธิ์ของคุณในการใช้เว็บไซต์ของเราจะสิ้นสุดลงโดยทันทีและคุณจะต้องคืนหรือทำลายสำเนาหรือวัตถุใดที่มีการสร้างขึ้นตามตัวเลือกของเรา

ห้ามพึ่งพาข้อมูล

เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรามีไว้สำหรับเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น เนื้อหาไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นคำแนะนำที่พึ่งพาได้ โปรดรับคำแนะนำจากมืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนกระทำสิ่งใดที่อิงจากเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา ถึงแม้ว่าเรามีความพยายามในการอัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา เราไม่สามารถทำแทน รับประกัน หรือรับรอง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดหรือสื่อให้เห็นว่า เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราถูกต้อง ครบถ้วน หรือทันสมัย

มาตรฐานของเนื้อหา

มาตรฐานของเนื้อหานี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “มาตรฐานของเนื้อหา”) มีผลกับทุกเนื้อหาที่คุณส่งเรื่องไปยังเว็บไซต์ของเรา (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “การมีส่วนร่วม”) และบริการเชิงโต้ตอบใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์และตัวอักษรของมาตรฐานดังต่อไปนี้

การมีส่วนร่วมจะต้อง

มีความถูกต้อง (เมื่อมีการระบุข้อเท็จจริง) และเป็นจริง (เมื่อมีการระบุความคิดเห็น).
ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดที่มีการโพสต์ไว้
การมีส่วนร่วมจะต้องไม่

มีวัตถุใดที่น่ารังเกียจ, หยาบคาย, แสดงความเกลียดชัง หรือยั่วโทสะ หรือหมิ่นประมาทบุคคลใด
ส่งเสริมกิจกรรมใดที่ผิดกฎหมาย, มีเนื้อหาเรื่องเพศ, ความรุนแรง, หรือการเหยียดเชื้อชาติ, เพศ, ศาสนา, สัญชาติ, ผู้พิการ, รสนิยมทางเพศ หรืออายุ
ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์, สิทธิด้านฐานข้อมูล หรือการค้าเครื่องหมายหรือของบุคคลอื่น
มีแนวโน้มที่จะหลอกลวงบุคคล หรือการก่อกวน อารมณ์เสีย ทำให้อับอาย ตื่นตระหนก หรือรบกวนหรือบุคคลอื่น
กระทำการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม เช่นหน้าที่ตามสัญญา หรือหน้าที่ตามความเชื่อมั่น
คุกคาม, ละเมิดหรือบุกรุกความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น, หรือก่อให้เกิดความรำคาญ, ความไม่สะดวก หรือความกังวลโดยใช่เหตุ
ใช้ในการปลอมแปลงเป็นบุคคลใด หรือบิดเบือนตัวตนของคุณ หรือความเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นใด
ให้ความรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในบุคลากรของเรา หรือสิ่งอื่นใด
สนับสนุน, ส่งเสริม, หรือช่วยเหลือในการกระทำผิดกฎหมายใดอาทิเช่น (โดยตัวอย่างเท่านั้น) การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการใช้งานคอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด
การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต

คุณจะต้องใช้เว็บไซต์ของเราด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย คุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเราในเรื่องต่อไปนี้

ด้วยวิธีการใดที่ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบและไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือดูฉ้อฉล หรือมีวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือจุดประสงค์หรือผลที่เกี่ยวเนื่องกับการฉ้อโกง
สำหรับวัตถุประสงค์ในการทำร้ายหรือพยายามกระทำอันตรายต่อผู้เยาว์ทางใดทางหนึ่ง
ในส่ง, ตั้งใจรับ, อัพโหลด, ดาวน์โหลด, ใช้ หรือใช้เนื้อหาใดซ้ำโดยไม่สอดคล้องกับมาตรฐานเนื้อหาของเรา
ในการส่ง, การจัดหาเพื่อการส่งของ โฆษณาไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต หรือวัตถุการส่งเสริมการขาย หรือสิ่งไม่พึงประสงค์รูปแบบอื่น (สแปม)
ในการตั้งใจถ่ายทอดข้อมูลใด, ส่ง หรืออัพโหลดเนื้อหาใดที่ประกอบด้วยไวรัส, ม้าโทรจัน, หนอนไวรัส, ระเบิดเวลา, คีย์ล็อกเกอร์, สปายแวร์, แอดแวร์ หรือโปรแกรมอื่นใดที่เป็นอันตรายหรือคล้ายโค้ดคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาให้ส่งผลเสียต่อการดำเนินการใดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์
คุณยังยอมรับในเรื่องต่อไปนี้

ไม่ทำใหม่ ทำซ้ำ คัดลอก หรือขายต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของของเว็บไซต์ของเราที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของข้อตกลงนี้
ไม่เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, ยุ่งเกี่ยวกับ, สร้างความเสียหายหรือขัดขวาง (i) ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเรา (ii) อุปกรณ์หรือเครือข่ายใดที่เราเก็บรักษาเว็บไซต์ไว้ (iii) ซอฟต์แวร์ใด ที่ใช้ในการจัดเตรียมเว็บไซต์ของเรา หรือ (iv) อุปกรณ์หรือเครือข่ายหรือซอฟแวร์ใดที่มีบุคคลที่สามเป็นเจ้าของและผู้ใช้งาน
การอัพโหลดไปยังเว็บไซต์ของเรา

เราอาจให้บริการเชิงโต้ตอบบนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราวตามที่เราเห็นสมควร เมื่อใดที่คุณสามารถใช้งานคุณลักษณะที่อนุญาตให้คุณสามารถโพสต์, ส่ง, ตีพิมพ์, แสดง หรือทำการอัพโหลดเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ของเราไม่ว่าด้วยวิธีการใด หรือเพื่อติดต่อกับผู้ใช้อื่นบนเว็บไซต์ของเรา คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของเนื้อหา

คุณรับประกันว่าการมีส่วนร่วมดังกล่าวจะสอดคล้องกับมาตรฐานเหล่านั้น และคุณจะต้องรับผิดชอบและชดเชยให้กับเราหากมีการละเมิดการรับประกันนั้นๆ. เนื้อหาใดที่คุณอัพโหลดไปยังเว็บไซต์ของเราจะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ คุณยังคงมีสิทธิความเป็นเจ้าของในเนื้อหาของคุณ แต่ถือว่าคุณยินยอมให้เราและผู้ใช้ผู้อื่นบนเว็บไซต์มีใบอนุญาตสิทธิ์แบบจำกัดสำหรับการใช้งาน, จัดเก็บ และคัดลอกเนื้อหานั้นเพื่อแจกจ่าย และให้พร้อมใช้งานแก่บุคคลที่สามภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

นอกจากนี้เรายังมีสิทธิ์ (ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต) ในการเปิดเผยตัวตนของคุณกับบุคคลที่สามที่อ้างว่าเนื้อหาใดที่คุณโพสต์หรืออัพโหลดไปยังเว็บไซต์ของเราถือเป็นการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม เราจะไม่รับผิดชอบ หรือมีส่วนรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามใด สำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาใดที่มีการโพสต์โดยคุณเองหรือผู้ใช้อื่นบนเว็บไซต์ของเรา เรามีสิทธิที่จะเอาการโพสต์ที่คุณทำบนเว็บไซต์ของเราออก ถ้าหากเราคิดว่า การโพสต์ของคุณไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของเนื้อหา ความคิดเห็นที่แสดงออกโดยผู้ใช้อื่นบนเว็บไซต์ของเราไม่ได้แสดงถึงความคิดเห็นหรือการให้คุณค่าของเรา คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัยและการสำรองข้อมูลเนื้อหาของคุณแต่เพียงผู้เดียว ยังไงก็ตาม หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของเราละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ โปรดแจ้งเราทันทีที่ hklegal@tti.com.hk

การระงับชั่วคราวและการยกเลิก

เราจะตรวจสอบว่ามีการละเมิดข้อตกลงผ่านการใช้งานเว็บไซต์ของเราหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา เมื่อมีการละเมิดเงื่อนไขเกิดขึ้น เราอาจดำเนินการดังกล่าวตามที่เราเห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการดำเนินการดังต่อไปนี้

การเพิกถอนสิทธิในการใช้เว็บไซต์ของเราเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในทันที
การนำเอาโพสต์หรือวัตถุที่มีการอัพโหลดไปยังเว็บไซต์ของเราออกเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในทันที
การดำเนินคดีกับคุณให้มีการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปแบบของค่าปรับ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการและทางกฎหมายที่เหมาะสม) ที่เกิดจากการละเมิด
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจตามที่เราเห็นสมควร
ไวรัส

เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์ของเราจะปลอดภัยจากบักและไวรัส คุณมีความรับผิดชอบในการกำหนดค่าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมและแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา คุณควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเอง คุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเราในทางที่ผิดโดยการตั้งใจแนะนำไวรัส, ม้าโทรจัน, หนอนไวรัส, ระเบิดตรรกะ หรือวัตถุอื่นหรือเทคโนโลยีที่เป็นอันตราย คุณจะต้องไม่พยายามที่จะเข้าถึงเว็บไซต์, เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บรักษาเว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์, คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใดที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องไม่โจมตีเว็บไซต์ของเราผ่านการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ หรือการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย เราจะแจ้งความการละเมิดดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องและเราจะประสานงานโดยเปิดเผยตัวตนของคุณให้กับเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่มีการละเมิด เราจะยุติสิทธิในการใช้เว็บไซต์ของคุณในทันที

ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัดในการรับผิดชอบ

เว็บไซต์, เนื้อหาเว็บไซต์ และบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้มีให้ “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่พร้อมใช้งาน” โดยไม่รับประกันใดทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นที่แสดงหรือสื่อให้เห็นหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง บริษัทหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจะไม่รับประกันหรือรับรองความสมบูรณ์, การรักษาความปลอดภัย, ความน่าเชื่อถือ, คุณภาพ, ความถูกต้อง หรือความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ เราปฏิเสธการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นที่แสดงหรือสื่อให้เห็น, ตามกฎหมายหรืออีกนัยหนึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะถึงการรับประกันของสินค้า การไม่ละเมิดสิทธิ์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหาย, หรือตามสัญญา, การละเมิด (รวมถึงความประมาท), การละเมิดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออีกนัยหนึ่ง, แม้คาดการณ์ได้, เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับการใช้, หรือการไม่สามารถใช้, เว็บไซต์ของเรา หรือการใช้ หรือการพึ่งพาเนื้อหาใดที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อสาเหตุดังต่อไปนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การสูญเสียกำไร, ยอดขาย, ธุรกิจ หรือรายได้
การหยุดชะงักของธุรกิจ
ความเสียหายของเงินออม
การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ, ความนิยม หรือชื่อเสียง หรือ
การสูญเสียหรือความเสียหาย ทั้งเป็นผลสืบเนื่อง หรือทางอ้อม
เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากไวรัส, การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย, หรือเทคโนโลยีที่เป็นอันตรายอื่นที่อาจบุกรุกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ข้อมูล หรือวัตถุใดที่มีกรรมสิทธิ์อันเนื่องมาจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเราหรือการที่คุณดาวน์โหลดเนื้อหาใดบนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ใดเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา

ไม่มีข้อตกลงใดที่จะจำกัดหรือละเว้นความรับผิดใดที่ไม่สามารถละเว้นหรือจำกัดได้โดยกฎหมาย

หากอย่างไรก็ตามหากไม่มีบทบัญญัติหรือข้อกำหนดอื่นใด เราพบว่าต้องมีการรับผิดชอบสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากวิธีการใดเกี่ยวข้องกับการใช้งานบนเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจะรับผิดชอบได้ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะแก้ต่าง, ชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องบริษัท, บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ, ผู้ออกใบอนุญาตและผู้ให้บริการ, และเจ้าหน้าที่, ผู้บริหาร, พนักงาน, ผู้รับเหมา, ตัวแทน, ผู้ออกใบอนุญาต, ซัพพลายเออร์, ผู้สืบทอดตามลำดับ จากการหรือต่อการเรียกร้อง, หนี้สิน, ความเสียหาย, คำพิพากษา, รางวัล, การสูญเสีย, ค่าเสียหาย, ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม (ค่าใช้จ่ายด้านทนายความที่เหมาะสม) อันเกิดขึ้นจาก ความเกี่ยวข้องกับการที่คุณละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้หรือการที่คุณ (หรือการใช้พนักงานหรือบุคคลภายใต้ของควบคุมของคุณ) ใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การมีส่วนร่วมของคุณ การใช้งานเนื้อหา, บริการ และผลิตภัณฑ์อื่นของเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนภายในเงื่อนไขเหล่านี้ หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ของคุณ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา

คุณอาจเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเรา โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องใช้งานอย่างถูกต้องและถูกกฎหมายและไม่ทำลายชื่อเสียงของเราหรือใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยง คุณจะต้องไม่สร้างการเชื่อมโยงในลักษณะที่ดูเหมือนมีความเกี่ยวข้อง, ได้รับการอนุมัติ หรือการสนับสนุนจากส่วนหนึ่งของเราโดยไม่เป็นจริง คุณจะต้องไม่สร้างการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราภายในเว็บไซต์ใดที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ ต้องไม่มีการสร้างทางเข้าเว็บไซต์ของเราบนเว็บไซต์อื่น หรือสร้างการเชื่อมโยงไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเรานอกเหนือจากหน้าแรก เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการอนุญาตการเชื่อมโยงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว็บไซต์ที่คุณกำลังสร้างการเชื่อมโยงต้องต้องสอดคล้องกับมาตรฐานของเนื้อหาทั้งหมด

การเชื่อมโยงบุคคลที่สามและทรัพยากรบนเว็บไซต์ของเรา

ในจุดที่เว็บไซต์ของเรามีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และทรัพยากรอื่นที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม การเชื่อมโยงเหล่านั้นมีไว้สำหรับเป็นข้อมูลเท่านั้น เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือทรัพยากรดังกล่าว เว็บไซต์จำนวนหนึ่งที่มีการเชื่อมโยงเหล่านี้อาจใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา (อาทิเช่นเครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, โลโก้ และชื่อทางการค้า) ภายใต้ลิขสิทธิ์จากบริษัท เราไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานหรือหากเนื้อหาดังกล่าวมีไวรัสหรือองค์ประกอบที่สร้างความเสียหายที่พบได้จากการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ การเชื่อมโยงไปยังกับเว็บไซต์เหล่านี้ ไม่ได้หมายความว่า เราสนับสนุนหรือรับรองการเป็นผู้สนับสนุนเว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราโดยองค์กร เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของคุณ

กฎหมายที่บังคับใช้

การเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าการเรียกร้องใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงโดยไม่มีผลต่อการขัดแย้งทางกฎหมาย โดยที่เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมาย (ไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งหรือทางอาญา) ในเขตอำนาจศาลใดที่มีสิทธิ์ควบคุมคุณและสินทรัพย์ของคุณ นอกจากนี้คุณยังตกลงที่จะยอมจำนนต่อเขตอำนาจศาลของศาลฮ่องกง

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, โลโก้ และชื่อทางการค้าของเรา ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทหรือบริษัทในเครือทั้งหมด คุณไม่อาจทำซ้ำ, ดาวน์โหลด หรือใช้เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, โลโก้ หรือชื่อทางการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับการยินยอมจากทางเรา

หากเว็บไซต์ของเรามีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และทรัพยากรอื่นที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม การเชื่อมโยงเหล่านั้นมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น ซึ่งรวมไปถึงการเชื่อมโยงที่มีโฆษณา รวมถึงป้ายโฆษณาและการเชื่อมโยงที่มีสปอนเซอร์ เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์หรือทรัพยากรเหล่านั้น และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว หากคุณตัดสินใจที่เข้าถึงเว็บไซต์ใดของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียวและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว

การสละสิทธิและการแยกสัญญา

การสละสิทธิ์ในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของเราเหล่านี้ ถือเป็นการสละสิทธิ์ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่อเนื่องหรือเพิ่มเติม หรือเป็นการสละสิทธิ์ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้ออื่น ความผิดพลาดในการอ้างสิทธิหรือบทบัญญัติของเราภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว

หากบทบัญญัติใดของข้อกำหนดเหล่านี้ มีการจัดขึ้นโดยศาลอื่นหรือศาลที่มีเขตอำนาจอื่นจะถือเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวจะลบล้างหรือจำกัดอำนาจศาลอื่นและให้บทบัญญัติของข้อตกลงจะมีผลเต็มที่

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะเป็นข้อตกลงระหว่างคุณและบริษัทโดยเกี่ยวกับเว็บไซต์ และใช้แทนความเข้าใจ, ข้อตกลง, การรับรอง และรับประกัน ทั้งปากเปล่าและเป็นลายลักษณ์อักษร, กับเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด

ติดต่อเรา

หากต้องการติดต่อเรา ให้ไปที่ https://www.milwaukeetool.in.th/contact

ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

อัปเดตเมื่อ พฤษภาคม 2560

© 2024 Milwaukee Tool Thailand สงวนลิขสิทธิ์