ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

    ฟิลด์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความถูกต้องและควรปล่อยให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
Milwaukee Tool Thailand [Techtronic Industries (Thailand) Limited] สำนักงานใหญ่
65/116-117 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ, ชั้น 14, ถนนพระราม 9, แขวงห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310
หมายเลขโทรศัพท์ +66 2246-1074-7
หมายเลขโทรสาร +66 2246-1078
Milwaukee Tool Thailand [Service Center] ศูนย์บริการหลังการขาย
65/27 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ, ชั้น 2, ถนนพระราม 9, แขวงห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310
หมายเลขโทรศัพท์ +66 2116-9771
หมายเลขมือถือ +66 88-002-5010