ตำแหน่งที่เปิดรับในขณะนี้

Digital Executive

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ABOUT MILWAUKEE

Founded in 1924 in Milwaukee, Wisconsin, USA, Milwaukee Tools has provided professionals working in the construction industry with durable, long-life tools and has continued to contribute to on-site productivity with innovative technology.

Currently, we sell a variety of series such as M12 FUEL ™, M18 FUEL ™ lithium-ion cordless tool series, cordless LED lights, various accessories, hand tools, tool boxes, etc., which have the world’s highest performance, and are ideal for professionals in each industry. We provide various solutions.

Currently, we sell a variety of series such as M12 FUEL ™, M18 FUEL ™ lithium-ion cordless tool series, cordless LED lights, various accessories, hand tools, tool boxes, etc., which have the world’s highest performance, and are ideal for professionals in each industry. We provide various solutions.

Milwaukee Tool 97 Years History

1924 – 2021

Milwaukee Tools understands the needs of construction sites, which change daily, and adheres to the “site principle” of customers’ actual sites in order to realize a safer and more efficient site environment. Correctly evaluating each site and work, correctly understanding customer needs, constraints, and problems, all of which lead to the provision of an innovative product series that goes beyond existing construction methods and tools. Milwaukee Tools is not only a tool maker, but also a solution provider that creates on-site optimization.

This corporate philosophy has been highly evaluated, and thanks to you, we have continued to maintain a high growth rate in recent years. With this growth as vitality, we are focusing on developing more attractive products.

6 PRODUCTS
Launched in 2020 Innovative cordless machine series
200
Over 18V Lithium Ion Tool Series
100
12V Lithium Ion Tool Series Over

OUR MISSION

A CULTURE THAT DRIVES GROWTH THROUGH INNOVATION
At Milwaukee Tool, our most valued resource is our dedicated team of employees – employees who work with a passion to be the best and a pride in their work and in the Milwaukee brand that is unparalleled. The Milwaukee culture is unique and has been a key reason for our business success.

Best Places to Work 2020, Glassdoor
Milwaukee was ranked 60th in Glassdoor’s 2020 Employees’ “Easy-to-Work Companies” ranking among the Top 100 Easy-to-Work Companies.
Click here for details on Glassdoor.com

Company Profile
Company nameMilwaukee Tool Asia
RepresentativeDavid Butts
Parent companyTechtronic Industries
https://www.ttigroup.com/